Διενέργεια ακουστικών μετρήσεων δομικού θορύβου (Ηχομονωτική απόδοση) στην υπο ανέγερση Ξενοδοχειακή μονάδα επι της Βασ. Ηρακλείου 45, Θεσσαλονίκη.


 


Σχόλια