Μελέτη και υλοποίηση ακουστικών θαλάμων και αίθουσας εργαστηρίου διερμηνείας του Αριστοτέλειού Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

 


Σχόλια