Ακουστική/ηλεκτροακουστική μελέτη αίθουσας κοινωνικών εκδηλώσεων ethereal της ξενοδοχειακής μονάδας Royal Hotel στην Θεσσαλονίκη.
 https://etherealhall.gr/corporate-events/

Σχόλια