Ακουστική μελέτη και υλοποίηση εφαρμογής των αιθουσών της εταιρείας παιχνιδιών AS COMPANY στην Θεσσαλονίκη.

 
Σχόλια