Ακουστική μελέτη και εφαρμογή της μελέτης στo κεντρικό κατάστημα της ΕΥΑΘ στην Αγγελάκη θεσσαλονίκης

 Ακουστική μελέτη ακουστικής άνεσης και μείωσης θορύβου βάθους στο κεντρικό κατάστημα εξυπηρέτησης κοινού στην Αγγελάκη  . Υλοποίηση της μελέτης. 

Σχόλια