Ακουστική μελέτη των open plan γραφείων της εταιρείας Open House στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.


 https://openhouse.gr/

Σχόλια