ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


 Ακουστικές μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου από Η/Μ εξοπλισμό των κεντρικών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου
 

Σχόλια