Μελέτη διάδοσης θορύβου απο Ιατρικό εξοπλισμό (Μαγνητικό τομογράφο) της εταιρείας ορθομαγνητική στην Θεσσαλονίκη.

 

Σχόλια